Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 29/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Nguy cơ từ những biện pháp giảm béo "mỳ ăn liền".

- Tấm gương hiếu học của của sinh viên luật 86 tuổi.

- Hình ảnh ấn tượng: Phiên chợ "lại đây mua đồ" gây quỹ bảo vệ môi trường.