Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 03/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Khó xử lý vi phạm nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

- Trò chuyện với bà mẹ đảm gây bão mạng xã hội với nồi chiên không dầu.

- Hình ảnh ấn tượng: Hàng nghìn người tập trung làm kim chi vì người nghèo tại Hàn Quốc.