Rubik Cuộc sống ngày 19/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Hà Nội: Người dân yên ổn mùa lũ do đã kè lại đê Bùi.

- Gặp gỡ sinh viên trường y có ý tưởng làm ứng dụng về hiến máu nhân đạo.

- Hình ảnh ấn tượng: Nhọc nhằn nghề đạp xích lô tại TP HCM.