Rubik thời sự ngày 16/01/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam dự kiến xuất khẩu 3 triệu tấn gạo sang Philippines.

- Thừa Thiên Huế: Mưa kéo dài, tượng ông Táo làm không kịp cung ứng cho thị trường.

- Đèn trang trí ở trung tâm TPHCM cháy, nổ.

- Cuối năm, đào đường gia tăng ở TPHCM.