Phóng sự ảnh - Số 1996: "Sắc màu cuộc sống qua ống kính Bùi Thái Hải"