Sau đợt giao nhận quân, các đơn vị Quân đội đang bắt đầu mùa huấn luyện năm 2019. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, trước một số vụ việc đơn lẻ như vi phạm lễ tiết, tác phong quân nhân, vi phạm điều lệnh quản lý bộ đội, kỷ luật quân đội thì đã có những giọng điệu kích động, xuyên tạc bản chất, truyền thống môi trường tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mục đích sau những chiêu trò này là gì, cuộc trò chuyện với Thiếu tá - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp Chủ nhiệm bộ môn Khoa Triết học trường Sĩ quan Chính trị sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn vấn đề này.