Thời sự Quốc phòng ngày 20/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Công tác thi đua khen thưởng hướng về cơ sở.

- Bước chân nhà giáo quân đội trên mọi nẻo đường.

- Chuẩn bị tốt các Hội nghị ADMM, ADMM+ và Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+.