Cần Giờ, một vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, nằm phía đông nam đất Sài Gòn Gia Định, nơi gặp nhau giữa 3 con sông Đồng Nai, Lòng Tàu và Soài Rạp, và cửa biển Cần Giờ là cửa ngõ cực kỳ quan trọng của một vùng đất trời phương Nam. Chính vì thế, từ cuối thế kỷ XVIII, cửa biển Cần Giờ là đồn chiếm giữ quan trọng bậc nhất về mặt quân sự và thương mại vào Gia Định, Sài Gòn, Gò Công, Mỹ Tho. Các hải cảng nhỏ sớm được định hình trong quá trình di dân của người Việt như cảng Cần Giờ, Cần Giuộc, Nhà Bè. Vì thế, cửa biển Cần Giờ và vùng đất Rừng Sác ngày nay được biết đến do thế mạnh của các thủy lộc của vùng đất này.