Xây dựng quân đội phải lấy xây dựng chính trị làm gốc, nguyên tắc này từ lâu đã được các thế hệ cha ông ta đặt nền tảng và ngày càng được phát triển hoàn thiện hơn ở thời đại Hồ Chí Minh. Làm cho quân đội ta luôn giữ vững được bản chất Quân đội Nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Qua biết bao thăng trầm lịch sử từ khi ra đời cho đến nay và mãi về sau này bộ đội cụ Hồ vẫn luôn vẹn tròn niềm tin với Đảng, với tổ quốc và nhân dân.