Sau 30 năm chiến tranh, người ta thật khó để tin tưởng ngay vào những gì đang diễn ra: hòa bình đã ở trong tầm tay. Không phải là hòa bình trong những lời sáo rỗng mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Kissinger đã phát biểu vào tháng 10/1972, mà là một nền hòa bình thực sự - một nền hòa bình có thể nhìn thấy được, sờ thấy được và nghe thấy được. Phần 6 seri "Từ giảng đường tới chiến trường" mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tìm hiểu về đường đến hòa bình, giành lại độc lập tự do của quân và dân Việt Nam anh hùng ngày 30/4/1975.