Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Trại Mát, Tây Hồ, Sào Nam… là vùng lõm chính trị, địa bàn hoạt động chủ yếu của nhiều cán bộ, tổ chức cách mạng và tiếp giáp với trường, trại lớn của địch. Cảnh vật và con người nơi đây tựa như một không gian thu nhỏ thì thầm kể cho du khách nghe câu chuyện về vùng đất cao nguyên một thời đã xa.