Vào một ngày mùa thu năm 1976, tại Binh chủng Thông tin liên lạc, chuyến tàu mang tên Viện Kỹ thuật thông tin, tiền thân của Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao sau này bắt đầu khởi hành. Trung tá Đào Văn Sử đựoc giao nhiệm vụ là người dẫn đường đưa con tàu chở bao khát vọng của cán bộ kỹ sư Viện Kỹ thuật thông tin hướng về phía trước.

40 năm một khát vọng, 16 năm kiên cường đột phá, Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao đã trở thành đơn vị bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược, đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin đầu nghành trong lĩnh vực thông tin quân sự. Và tương lai, Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao đang ấp ủ trong mình khát vọng trở thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong quân đội. Bằng trí tuệ , tinh thần tự lực và quyết tâm mạnh mẽ, những con người này đang từng ngày nghiên cứu và chế thử ra nhiều sản phẩm công nghệ cao được đưa vào sử dụng có hiệu quả trên hệ thống thông tin quân sự.