Trong cuộc chiến chống Covid-19 chúng ta thật hạnh phúc khi là công dân của nước Việt Nam, một đất nước thể hiện được tính ưu việt của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống dịch bệnh. Ngay trong đại dịch này hệ thống chính trị ưu việt đó đã dang rộng vòng tay đón những người con xa quê trở về, hệ thống chính trị ưu việt đó đã nhanh chóng triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp vì sự an toàn của nhân dân. Những gì mà lực lượng quân đội đã làm trong suốt thời gian  qua kể từ khi có dịch cũng minh chứng cho tất cả những điều ấy, bởi bộ đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, những người lính cụ Hồ trong thời bình luôn đi đầu chủ động, tự tin vững bước phối hợp cùng chính quyền các cấp, lực lượng Công an và nhân dân cả nước đoàn kết chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.