Câu chuyện hơn nửa thế kỷ trước là thế, những người còn sống chưa bao giờ nghĩ mình đã góp phần làm nên lịch sử của dân tộc nhưng họ luôn nghĩ về đồng đội đã nằm lại dưới dòng nước siết. Đó là lý do hàng năm những cựu binh của B90 và C200 cầm tay nhau về chốn xưa nhớ chuyện cũ, chuyện của một thời thanh niên sôi nổi, chuyện về những người đã cống hiến cho những thứ ý nghĩa hơn chính mạng sống của họ đó là Tổ quốc.