Bản tin Ngày mới ngày 26/9/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung.

- Đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão.