Bản tin Ngày mới ngày 22/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

Đem niềm vui tới các em nhỏ huyện đảo Phú Quý.

- Nhiều mô hình giúp đồng bào phát triển kinh tế.

- Nhiên liệu hóa thạch đang mở ra cánh cửa dẫn thế giới tới nguy hiểm.