Bản tin Ngày mới ngày 20/9/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam.

- Viettel Media ra mắt phim "Tình trạng: Đã ly hôn".