Bản tin Ngày mới ngày 21/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

- Nhà Gươl - không gian văn hóa cộng đồng của người Cơ Tu.

- Niềm tự hào ngày khai giảng.