Bản tin Ngày mới ngày 19/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất làm đường sắt thay buýt nhanh BRT trên đường Lê Văn Lương.

- Đẩy mạnh đưa sản vật miền núi, hải đảo lên sàn thương mại điện tử.