Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 22/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Nguy hiểm khi mang thai ở tuổi vị thành niên.

Làm mẹ ở lứa tuổi trẻ em: Những điều phải suy nghĩ.

- Lễ hội hóa trang đường phố ở Venuzuela.