Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 20/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Để bảo vật quốc gia xứng tầm di sản.

- Vợ chồng tiến sĩ bỏ việc, về quê làm nông sản.

- Say đắm sắc hoa đào trên đỉnh Tà Chì Nhù.