Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 21/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Cần triển khai kỹ lưỡng, minh bạch việc cho thuê vỉa hè.

- Gặp gỡ gương mặt lọt vào Top 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

- "Sa mạc ngập nước" duy nhất trên thế giới.