Bản tin Trưa ngày 05/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội chất vấn về lĩnh vực nội vụ, thanh tra.

- AARM 30: Thao trường và luật chơi.

- Xuất nhập khẩu có thể đạt kỷ lục 700 tỷ USD.

- Trung Quốc cam kết chính sách mở cửa nền kinh tế.