Phóng sự ảnh - Số 2882: Cuộc sống đời thường qua ống kính Nguyễn Văn Thắng.