Giao thông xanh là sử dụng các phương tiện giao thông hạn chế thải khí CO2 và những loại khí thải độc hại khác ra môi trường. Giao thông xanh có thể là sử dụng sức người, hay năng lượng tái tạo, điện, khí thiên nhiên nén... Với sự hiện diện liên tiếp của tàu điện, xe buýt điện, xe buýt chạy bằng khí nén CNG, taxi điện, xe đạp và xe đạp điện công cộng, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ giao thông xanh của Thủ đô.