Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 28/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Lựa chọn sớm để giảm tải áp lực.

- Việt Nam đạt nhiều thành tựu trọng công cuộc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.

- Vẻ đẹp hoa anh đào nở sớm tại Nhật Bản.