Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 23/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Những hình ảnh phản cảm làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của lễ hội.

- Cần đưa giáo dục giới tính vào giảng dạy thực tế.

- Hoa oải hương nở tím sa mạc khô cằn.