Phóng sự ảnh - Số 1484: Tết trồng cây nơi hải đảo.