Để cho các em học sinh có cơ hội được học tập, hiểu biết hơn về lịch sử, mới đây, một chương trình giáo dục, trải nghiệm thực tế đã được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức với tên gọi “Em là lính xe tăng”. Với đa dạng các hoạt động, trò chơi thú vị, đây thực sự trở thành sân chơi bổ ích để các em nâng cao ý thức về di sản văn hóa dân tộc, tăng cường tính chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa trong học tập.