Một phần ba thế kỷ ghi dấu ấn khắp mọi miền của Tổ quốc, hàng ngàn công trình được dựng xây bằng công sức và trách nhiệm của người lính, hàng vạn trái tim cùng chung nhịp đập vì một niềm tự hào mang tên Binh đoàn 11.