Viết tiếp những trang sử hào hùng của những thế hệ đi trước, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay luôn son sắt một lòng, vì một mục tiêu, lý tưởng cao đẹp mà Đảng, nhân dân đã lựa chọn. Đó là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của đất nước, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Mục tiêu ấy luôn là mệnh lệnh vang lên từ trái tim những người lính biên phòng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.