Trên vùng đất của những trang sử thi huyền thoại có một Quân đoàn ra đời từ 45 năm trước và đã lập nên một bản hùng ca huyền thoại. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 còn được gọi là Binh đoàn Tây Nguyên đã phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tốt, vừa thực hiện hiệu quả công tác dân vận, thực sự là điểm tựa vững chắc cho đồng bào Tây Nguyên.