Quá khứ của cuộc kháng chiến chống Mỹ  cứu nước đã lùi vào dĩ vãng, nhưng kí ức ấy vẫn còn âm vang mãi. Hơn 40 năm những người lính một thời của chiến trường Quảng Trị vẫn không thôi suy nghĩ về đồng đội, về chiến trường, về những người anh em đã nằm xuống hóa thân vào đất mẹ bên dòng sông Thạch Hãn huyền thoại.