Bản tin Ngày mới ngày 17/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam đang xử lý dịch Covid-19 rất tốt.

- Bộ đội biên phòng phát huy giá trị lịch sử trong bảo vệ biên giới.

- Iran sẽ không đối thoại với Hoa Kỳ trong tình trạng bị gây sức ép.