Bản tin Ngày mới ngày 23/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thích ứng hạn mặn để phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.

- Thắp sáng ước mơ cho trẻ em biên giới Cao Bằng.

- Lễ hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào cuối năm.