Bản tin Ngày mới ngày 26/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quảng Ninh muốn biến cao tốc thành con đường du lịch.

- Khủng hoảng năng lượng đe dọa chia rẽ EU.

- Tiếng mõ vùng biên.