Bản tin Ngày mới ngày 25/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đi tìm đồng đội qua cánh sóng truyền hình.

- Những hành trình thiêng liêng trên đất bạn Campuchia.

- Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ.

- EU đạt thỏa thuận cắt giảm khí đốt tiêu thụ.