Bản tin Ngày mới ngày 28/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- “Khúc tráng ca hòa bình” tri ân các anh hùng liệt sĩ.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên 100 ổ dịch sốt xuất huyết mỗi tuần.

- Lễ hội đua trâu nước tại Chonburi (Thái Lan).