Bản tin Quốc tế ngày 10/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Triều Tiên bác khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh mới với Hoa Kỳ.

- Singapore tiến hành tổng tuyển cử.

- Nhiều quan chức cấp cao ở Mỹ Latinh mắc Covid-19.