Bản tin Quốc tế ngày 24/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- WHO: Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn tăng.

- Anh và EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại.

- Đức, Pháp và Anh thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran.

- Phiến quân Houthi tấn công kho dầu của Saudi Arabia.