Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 22/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hội thảo khoa học về khởi nghĩa Nam Kỳ.

- Tỉnh táo nhận diện cá thông tin xấu độc.

- Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân ở Rào Trăng 3.

- Trung Quốc chuẩn bị phòng tàu vũ trụ lên mặt trăng.