Bản tin Trưa ngày 10/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ.

- Thêm 580 tấn nông sản Việt Nam thông quan qua cửa khẩu Lào Cai.