Bản tin Trưa ngày 22/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Truyền lửa nhiệt huyết trong mảng đề tài xây dựng Đảng.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

- Tín hiệu khả quan từ đối thoại Nga - Hoa Kỳ.