Bản tin Trưa ngày 23/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phát huy bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ.

- Sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ.

- Nhiều trường đại học cho sinh viên trở lại sau Tết.

- WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 còn kéo dài.