Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Quân chủng Phòng không – Không quân đã không ngừng lớn mạnh. Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật , nâng cao chất lượng huấn luyện trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.