Trong báo cáo với tiêu đề "Phát triển con người cho tất cả mọi người" được chương trình Phát triển LHQ công bố tại Hà Nội vào ngày 26/4/2017, Việt Nam với chỉ số bất bình đẳng giới là 0,337, xếp thứ 71/195 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục nằm trong 3 nước có thứ hạng tốt nhất tương ứng với chỉ số bất bình đẳng thấp nhất trong các nước ASEAN. Với thành tựu này, Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, một trong những nước có thành tựu về bình đẳng giới cao và được xếp vào nhóm nước có thành tựu về bình đẳng giới cao và được xếp vào nhóm nước có thành tựu bình đẳng giới tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện bước tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới.