Mỗi năm ở Việt Nam có hàng trăm nghìn người nhiễm độc thực phẩm, hàng triệu người nhiễm độc môi trường, đó là những thứ chất độc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể thống kê bằng con số. Nhưng có một thứ chất độc khác vô hình song cực kỳ nguy hiểm và đang phá hoại nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa của dân tộc, có tốc độ lây lan đến chóng mặt, đó là nhiễm độc thông tin trên các trang mạng xã hội.