Càng gần thời điểm tiến hành đợt tuyển quân mới của quân đội ta thì trên mạng xã hội càng xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt về cán bộ chiến sĩ quân đội, và hầu hết các vụ việc được đưa lên trên mạng xã hội là do một số kẻ cơ hội, lợi dụng hoặc tô vẽ, nào nặn, gán ghép... Trong đó thì đáng chú ý là thủ đoạn chiếm dụng tài khoản cá nhân, làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới, làm xuyên tạc sự thật, bôi nhọ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.