Những nạn nhân da cam dioxin Việt Nam đang nỗ lực từng ngày cho khát vọng vươn lên, và chúng ta cần tiếp thêm sức mạnh cho khát vọng đó, để trên hành trình xoa dịu nỗi đau da cam sẽ có "chúng tôi" trong "chúng ta" và "chúng ta" vì "chúng tôi".