Các giải pháp công nghệ mà Tổng cục Kỹ thuật mạnh dạn đầu tư đã thực sự tạo nên bước đột phá trong xử lý chất thải công nghiệp cho các cơ sở bảo đảm kỹ thuật; góp phần kiến tạo một không gian xanh; một môi trường sống trong lành.